Eva Rodellas Fontiguell

Ikebana Artist

Ikebana,
L'art efímer

T.610 36 12 37

Flors i bellesa efímera

Així com el pintor pinta els seus quadres l’Ikebanista fa les seves creacions a través d’elements que es troben a la natura, flors, fulles, branques, pedres, aigua.


Abellerols i

branques d’atmeller

abelles atrapades

en un bec